பச்சைப்பட்டாணியின் மருத்துவ குணங்கள்

Pachai Pattani is good for health

  • வயிறு தொடர்பான புற்றுநோய் வராது தடுக்கும்.
  • நினைவு விருத்திக்கு சிறந்தது.
  • சுவாசக் கோளாறை சீர்செய்யும்.
  • இருதயத்தை பாதுகாக்கும்.
  • தோல் சுருக்கம் வராமல் தடுக்கும்.
  • இரத்தத்தில் சீனியின் அளவை சீர் செய்யும்.

#good_for_cancer #good_for_heart, blood, #diabetes, #skin_problem

Add Comment