நகைச்சுவை – கம்பியூட்டர் படிச்சாதான் வேலை

பேரன்-தாத்தா! இனிமே கம்பியூட்டர் படிச்சாதான் வேலை கிடைக்கும்!
தாத்தா-அப்ப….. நீ படிச்சா கிடைக்காதா?

grandpa and son talking about study

Add Comment